Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) ogłosiło konkurs na opracowanie i realizację programu praktyk i staży dla nauczycieli szkół zawodowych w przedsiębiorstwach. Dzięki pracy w firmach będą mogli kształcić uczniów w sposób bardziej nowoczesny i odpowiadający wymogom rynku pracy.

Najpierw jednak takie projekty muszą napisać dla nich sami przedsiębiorcy lub samorządy prowadzące szkoły zawodowe, uczelnie oraz instytucje szkoleniowe, które nawiążą współpracę z firmami. MEN ma na ten cel 150 mln zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na czas stażu szkoła będzie musiała oddelegować pracowników do przedsiębiorstwa lub kilku firm biorących udział w projekcie. Dyrektorzy szkół zawodowych są tym zainteresowani.

– Nauczyciele po kilku latach pracy od skończenia studiów mają już zdezaktualizowaną wiedzę. Ponieważ szkoła nie może im zapewnić żadnych praktyk, uczą się sami od siebie, a czasem od swoich najzdolniejszych uczniów – mówi Stanisław Rogulski, dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze.

Konkurs MEN ma charakter otwarty, co oznacza, że nie ma konkretnego terminu jego zakończenia. Wnioski o przyznanie dotacji na organizację staży i praktyk można składać aż do wyczerpania środków.