Resort obrony chce zmotywować ochotników do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych (NSR). Każdy żołnierz, który przez rok będzie służył w NSR i uczestniczył w ćwiczeniach, otrzyma specjalną nagrodę w wysokości 2 tys. zł. Tak przewiduje projekt zmiany rozporządzenia ministra obrony narodowej z 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz.U. nr 28, poz. 145), który trafił właśnie do konsultacji międzyresortowych.

– Poza uposażeniem za udział w ćwiczeniach, które w ciągu roku trwają do 30 dni, każdy żołnierz bez względu na zajmowany stopień wojskowy otrzyma nagrodę – potwierdza gen. dyw. Bogusław Pacek, radca ministra obrony narodowej.

Zmiana przepisów powinna wejść życie w czerwcu.

Armia do końca roku musi powołać do służby w NSR 20 tys. ochotników. Kontrakt z wojskiem podpisało ponad 8 tys. osób.