Święto przypadające w dniu wolnym dla pracownika z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy nie obniża jego wymiaru czasu pracy
W firmie są stosowane dwa systemy czasu pracy: pracowników biurowych obowiązuje podstawowy system czasu pracy od poniedziałku do piątku, natomiast osoby w dziale produkcji pracują w równoważnym systemie czasu pracy od poniedziałku do niedzieli. Zgodnie z harmonogramami czasu pracy dla części pracowników środa 3 maja 2011 roku jest dniem wolnym od pracy. Czy należy im z tego tytułu obniżyć wymiar czasu pracy?
Od 1 stycznia 2011 roku obowiązują nowe zasady dotyczące czasu pracy. Wprowadzono nowy dzień wolny od pracy (Trzech Króli) w zamian za rezygnację z tzw. odbioru dnia wolnego z tytułu święta przypadającego w dzień wolny od pracy dla pracownika inny niż niedziela.