Święto przypadające w dniu wolnym dla pracownika z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy nie obniża jego wymiaru czasu pracy
W firmie są stosowane dwa systemy czasu pracy: pracowników biurowych obowiązuje podstawowy system czasu pracy od poniedziałku do piątku, natomiast osoby w dziale produkcji pracują w równoważnym systemie czasu pracy od poniedziałku do niedzieli. Zgodnie z harmonogramami czasu pracy dla części pracowników środa 3 maja 2011 roku jest dniem wolnym od pracy. Czy należy im z tego tytułu obniżyć wymiar czasu pracy?
Od 1 stycznia 2011 roku obowiązują nowe zasady dotyczące czasu pracy. Wprowadzono nowy dzień wolny od pracy (Trzech Króli) w zamian za rezygnację z tzw. odbioru dnia wolnego z tytułu święta przypadającego w dzień wolny od pracy dla pracownika inny niż niedziela.

Święto w dzień wolny

Do końca ubiegłego roku obowiązek udzielenia zamiennego dnia wolnego wynikał z konieczności obniżenia wymiaru czasu pracy o osiem godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela. Nawet jeśli święto przypadało w sobotę, a dzień ten był dla pracownika dniem wolnym, pracodawca i tak musiał zmniejszyć mu wymiar czasu pracy. W praktyce oznaczało to konieczność udzielenia podwładnemu dnia wolnego od pracy.
Tę zasadę zmieniła nowelizacja kodeksu pracy z 24 września 2010 r. (Dz.U. nr 224, poz. 1459). Jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy pracownika. Pracodawca będzie musiał natomiast obniżyć wymiar czasu pracy, jeżeli takie święto przypadnie na dzień roboczy pracownika.

Praca w różnych systemach

Jeżeli więc w zakładzie pracy są stosowane różne systemy i rozkłady czasu pracy (np. praca zmianowa, praca w systemie podstawowego czasu pracy), to firma może ustalać różne wymiary czasu dla poszczególnych grup pracowników. Jeśli bowiem święto przypadnie np. w poniedziałek, a ten dzień jest dniem wolnym od pracy dla danej grupy zatrudnionych (pracujących np. w ruchu ciągłym), pracodawca nie będzie musiał obniżać wymiaru czasu o osiem godzin tylko wobec tej grupy. Wobec innych osób pracujących np. w systemie podstawowego czasu pracy, taka konieczność będzie zachodziła.
Może się zdarzyć również i tak, że nawet pracując w jednym systemie czasu pracy, ale w różnych dniach, pracowników będą obowiązywały różne wymiary czasu pracy. W przypadku pracowników pracujących od poniedziałku do piątku np. w kwietniu tylko jedno święto (poniedziałek 25 kwietnia) obniża wymiar czasu o osiem godzin. W tym miesiącu ich wymiar czasu pracy wynosi więc 160 godzin. Natomiast w przypadku pracowników pracujących od wtorku do soboty, gdzie poniedziałek jest ich dniem wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, żadne ze świąt wielkanocnych (niedziela 24 kwietnia i poniedziałek 25 kwietnia) nie obniży im wymiaru czasu pracy, a to oznacza, że ich wymiar czasu pracy w kwietniu wynosi 168 godzin.
PRZYKŁAD
Pracującym od poniedziałku do piątku trzeba obniżyć wymiar czasu pracy
Podwładni wykonują pracę od poniedziałku do piątku. Środa 3 maja jest dniem świątecznym wolnym od pracy. Pracodawca będzie musiał więc obniżyć wymiar czasu pracy pracownikom o osiem godzin. Nie będą oni musieli odpracowywać tego dnia ani też za ten dzień nie będzie konieczności udzielania innego dnia wolnego. Jeżeli natomiast święto przypadałoby w sobotę, a sobota byłaby dla pracownika dniem wolnym, wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawca nie miałby obowiązku udzielić mu innego dnia wolnego od pracy, ponieważ wymiar czasu pracy pracownika nie ulega wówczas obniżeniu.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 130 par. 2 i 21 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).