– Mieliśmy liczne sygnały od chorych, od których szpital wymagał wykonania konkretnych badań i od ich posiadania uzależniał przyjęcie na leczenie – mówi Beata Aszkielaniec, rzeczniczka łódzkiego NFZ.

Podobnie jest w województwie podkarpackim.

– Mamy liczne telefony od pacjentów, zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego, od których szpital zażądał wykonania badań we własnym zakresie – mówi Marek Jakubowicz, rzecznik prasowy podkarpackiego NFZ.

Do biura rzecznika praw pacjenta (RPP) od 2010 roku wpłynęło 66 skarg dotyczących uzależnienia hospitalizacji od posiadania przez pacjenta badań diagnostycznych wykonanych na zlecenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub lekarza specjalisty.

Jak podkreślają eksperci, takie działanie szpitali jest bezprawne. Zostało to jednoznacznie określone w par. 12 załącznika do rozporządzenia ministra zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 28, poz. 484 z późn. zm.). Zgodnie z nim w przypadku zakwalifikowania pacjenta do leczenia szpitalnego, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, to szpital wykonuje konieczne badania i konsultacje. Nie może więc przerzucać ich kosztów na pacjentów. Zostało to doprecyzowane w zarządzeniu prezesa NFZ z 3 listopada 2009 r. w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w leczeniu szpitalnym.

– To szpital wykonuje aktualne badania na swoim sprzęcie, który jest dla niego wiarygodny. W żadnym wypadku pacjent nie może być odsyłany do lekarza pierwszego kontaktu ani do prowadzącego go specjalisty w celu ich wykonania ani obciążany ich kosztem – podkreśla Tomasz Pilarski, ekspert Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego.

Bezprawnym działaniem szpitali jest np. żądanie od pacjentów skierowanych na planowy zabieg przyniesienia od lekarza POZ kwalifikacji anestezjologicznej, która potwierdza, czy pacjent może być poddany narkozie. Skargę na placówkę, która domaga się wykonania takich badań, można złożyć w oddziale NFZ lub w biurze RPP.