Zdaniem Ewy Sowińskiej, rzecznika praw dziecka podstawową przyczyną limitowania świadczeń medycznych udzielanych dzieciom jest zbyt niski poziom ich kontraktowania przez NFZ. Dlatego zwróciła się do premiera o podjęcie działań zmierzających do ich zniesienia.

Rzecznik podkreśla, że problem limitowania leczenia najmłodszych pacjentów świadczy o tym, że rozwiązania ustawowe nie zapewniają dzieciom należytej ochrony zdrowia. Ustawa pozwala NFZ ograniczać w umowie ze świadczeniodawcą liczbę udzielanych świadczeń zdrowotnych. W praktyce realne zapotrzebowanie na usługi medyczne często przekracza ilości przewidzianych w tych kontraktach. Jak podkreśla rzecznik, narusza to podstawowe prawa dziecka oraz wprowadza dodatkowe zagrożenia.

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl