Samorządy powinny zapewniać miejsca w przedszkolach dzieciom w wieku od 3 do 6 lat. Rodzice dzieci, które się do nich nie dostały, mogą się odwoływać do sądu i zażądać od gminy stworzenia dodatkowych miejsc lub odszkodowania

1 Zamelduj się tam, gdzie wybrałeś przedszkole

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Dlatego musi zakładać i prowadzić przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Gmina musi na swoim terenie stworzyć sieć przedszkoli, tak aby rodzice lub gmina nie musieli dodatkowo zapewniać ich dowozu do przedszkola. Dyrektor przedszkola w pierwszej kolejności ma obowiązek przyjąć dzieci zameldowane na terenie gminy. Wtedy jeśli w przedszkolu brakuje miejsc, gmina powinna zapewnić dowóz do innego przedszkola. Zgodnie z art. 14a ust. 2 ustawy o systemie oświaty droga dziecka sześcioletniego z domu do najbliższego przedszkola lub oddziału przedszkolnego nie powinna przekraczać 3 km. Jeżeli odległość ta jest większa, to gmina ma obowiązek zagwarantować bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dziecka, a jeżeli jego dowóz zapewniają sami rodzice, to gmina musi zwrócić im poniesione koszty. Ten obowiązek od 1 września 2011 r. obejmie także pięciolatków. Dla dzieci młodszych gmina nie musi organizować przejazdów.