Rolnicy, niepubliczne przedszkola i szkoły będą mogli się ubiegać o refundację za zatrudnienie bezrobotnego. Niewielu otrzyma wsparcie, bo urzędy pracy mają mniej pieniędzy na ich aktywizację.
O uzyskanie dofinansowania na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy bezrobotnego może się ubiegać w powiatowym urzędzie pracy (PUP) tylko przedsiębiorca. Maksymalnie może otrzymać sześciokrotność średniej płacy (obecnie 20,6 tys. zł). Od 31 lipca 2011 roku o takie wsparcie będą mogli się starać także producenci rolni (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej), niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra pracy w tej sprawie, który został przesłany do konsultacji. Tyle że mają niewielkie szanse na otrzymanie refundacji.
– W porównaniu do poprzedniego roku urzędy mają obecnie trzy razy mniej pieniędzy na aktywizację – mówi prof. Elżbieta Kryńska z Uniwersytetu Łódzkiego.