Dyrektor szkoły, który ogłosi dzień wolny od zajęć, musi powiadomić o tym rodziców uczniów. Szkoła w tym czasie powinna zapewnić opiekę dla tych dzieci, które nie zostaną w domu.
W tym tygodniu dla większości szkół rozpocznie się kolejny długi weekend. Potrwa do 3 maja. Wcześniej jednak dyrektorzy szkół muszą ogłosić, że 2 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W szkołach podstawowych i zasadniczych w ciągu roku dyrektor może ogłosić 6 dni wolnych (poza tymi wynikającymi z kalendarza świat), w gimnazjach osiem, a w pozostałych – dziesięć. Zanim to jednak zrobi, musi to uzgodnić z samorządem, radą pedagogiczną i zwrócić się o opinię do rady rodziców.
– Rodzice muszą być powiadomieni nie tylko o dniach wolnych w roku szkolnym, ale też o możliwości posłania w tym dniu ucznia do szkoły – mówi Andrzej Rafa, dyrektor wydziału strategii edukacyjnej z Kuratorium Oświaty w Katowicach.