W tym tygodniu dla większości szkół rozpocznie się kolejny długi weekend. Potrwa do 3 maja. Wcześniej jednak dyrektorzy szkół muszą ogłosić, że 2 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W szkołach podstawowych i zasadniczych w ciągu roku dyrektor może ogłosić 6 dni wolnych (poza tymi wynikającymi z kalendarza świat), w gimnazjach osiem, a w pozostałych – dziesięć. Zanim to jednak zrobi, musi to uzgodnić z samorządem, radą pedagogiczną i zwrócić się o opinię do rady rodziców.

– Rodzice muszą być powiadomieni nie tylko o dniach wolnych w roku szkolnym, ale też o możliwości posłania w tym dniu ucznia do szkoły – mówi Andrzej Rafa, dyrektor wydziału strategii edukacyjnej z Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców o dniach wolnych za pośrednictwem uczniów, tablicy ogłoszeń, strony internetowej lub elektronicznego dzienniczka. Rodzice, którzy w tym dniu pracują i nie mają z kim zostawić dziecka, mogą je posłać do szkoły. Ta powinna zapewnić mu opiekę np. na świetlicy.