Reforma szkolnictwa wyższego wprowadziła zmiany w podziale stypendiów. Od 1 stycznia 2012 r. większa pula środków będzie skierowana na stypendia socjalne. Na pomoc dla biednych studentów uczelnie i jednostki naukowe będą musiały przeznaczyć minimum 60 proc. środków. Obecnie cała suma na stypendia socjalne i naukowe dzielona jest po równo.

Szczegółowe zasady podziału dotacji określa projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów. Trafił on do konsultacji.

Zgodnie z nowymi przepisami mniej pieniędzy będzie przeznaczonych na stypendia rektora (które zastąpią stypendia naukowe). Wsparcie finansowe dla studentów z dobrymi wynikami będzie skierowane jedynie dla 10 proc. najlepszych. Dzięki temu, mimo zmniejszenia puli środków na stypendia rektora, będą wyższe. Obecnie to uczelnia ustala, ile osób na niej studiujących otrzymuje stypendia naukowe. Przez to pomoc nieraz wynosi zaledwie 50 zł miesięcznie.