Samorządy drugi rok z rzędu musiały wyrównywać nauczycielom pensje. W 2011 r. wypłaciły 249 mln zł, czyli tylko o milion mniej niż w poprzednim roku.
Regionalne izby obrachunkowe zakończyły już analizę przesłanych przez gminy sprawozdań dotyczących średnich płac nauczycieli za 2010 r. Samorządy muszą im zapewnić co najmniej średnią płacę wynikającą z Karty nauczyciela. Jeśli tego nie zrobią, do końca stycznia wypłacają wyrównanie – tzw. jednorazowy dodatek uzupełniający.
W 2010 r. przeznaczyły na jego wypłatę 250 mln zł. W tym roku tylko milion mniej. To oznacza, że gminy mimo że mogą, wciąż nie wyrównują nauczycielom pensji na bieżąco. Jak ustalił „DGP” zmniejszyła się jednak liczba gmin, które musiały wypłacać takie wyrównanie (było ich o 61 mniej). Na 2809 samorządów w tym roku wyrównanie wypłaciło 2105. Te dane mają być zaprezentowane przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych na jutrzejszym spotkaniu w resorcie edukacji z oświatowymi związkami zawodowymi i przedstawicielami samorządów.