Numer PESEL, miejsce urodzenia i zamieszkania ucznia, uzyskanie lub nie promocji do następnej klasy – takie m.in. informacje znajdą się w nowym systemie informacji oświatowej (SIO). Obowiązek ich zbierania nakłada uchwalona przez Sejm ustawa o SIO, która trafiła do Senatu.

W systemie znajdą się też informacje o wrażliwych danych ucznia. Na przykład, czy jest pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej, jakiej pomocy potrzebuje, czy uczy się w szkole specjalnej. W nowej bazie będą też dane identyfikacyjne o nauczycielach i wychowawcach.

– Samorządy będą mogły na podstawie SIO ustalić rzeczywistą liczbę uczniów i oddziałów w szkołach przy występowaniu o subwencje – mówi Irena Koszyk, naczelnik wydziału oświaty Urzędu Miasta Opola.

Podkreśla, że obecnie subwencja jest naliczana na podstawie danych sprzed roku, które nie uwzględniają aktualnej liczby uczniów i oddziałów i kwalifikacji nauczycieli.

Oświatowe związki zawodowe za dostęp do raportów z bazy danych SIO będą musiały płacić. Z obowiązku płacenia za dostęp do SIO zwolnione zostały m.in. szkoły i urzędy.

Nowa baza danych, z pewnymi wyjątkami, ma zostać uruchomiona od kwietnia 2012 r.