Resort pracy kończy prace nad nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, która przewiduje podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z zasiłków.

– Zostanie ono zwaloryzowane od listopada o wskaźnik inflacji czyli 2,1 proc. – mówiła Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej.

To oznacza, że wysokość kryterium wzrośnie z 504 zł do 514,5 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie, natomiast gdy w rodzinie wychowuje się niepełnosprawne dziecko, kryterium wzrośnie o 12,2 zł (czyli do 595,24 zł). Nie wzrośnie jednak wysokość zasiłków rodzinnych ani dodatków do nich.

Ponadto waloryzacja kryteriów dochodowych będzie przeprowadzana co roku, a nie tak jak dotychczas co trzy lata. Na podwyższenie kryteriów od listopada, czyli rozpoczęcia nowego okresu zasiłkowego budżet przeznaczy 200 mln zł, w następnym roku na ten cel potrzebne będzie ponad 1 mld zł.

Rząd zdecydował się na podwyższenie kryteriów, które nie były zmieniane od 2004 roku, ze względu na systematycznie malejącą liczbę dzieci, które otrzymują pomoc. Siedem lat temu prawo do zasiłku miało 5,3 mln dzieci, a w ostatnim kwartale 2010 roku liczba dzieci z zasiłkiem wynosiła już tylko 2,7 mln. Dzięki podwyżce kryterium uda się zahamować ten spadek, a zasiłek zyska kilkadziesiąt tysięcy dzieci.

– W tym samym czasie rosły koszty utrzymania i wysokość minimalnej płacy – mówi Bożena Kołaczek z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Dodaje, że waloryzacja jest niezbędna bo świadczenia rodzinne w przeciwieństwie do pomocy społecznej nie są przeznaczone dla rodzin o niskich dochodach, ale dla tych, które wychowują dzieci. Dlatego powinny trafiać do jak największej ich liczby.

Jolanta Fedak zapowiedziała też podwyższenie progów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej. Tu również wzrost wyniesie 2,1 proc. To oznacza, że kryterium dla osoby samotnej wzrośnie z 477 zł do 487 zł, natomiast dla rodziny wyniesie 358,37 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie (obecnie jest to 351 zł). Wysokość tych progów wzrośnie od września.