Żołnierz zawodowy może otrzymać kwaterę na czas pełnienia służby bądź bezpłatne zakwaterowanie w internacie. Nowym sposobem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych żołnierza jest przyznanie mu świadczenia mieszkaniowego w formie pieniężnej.

Wysokość świadczenia jest zróżnicowana, w zależności od garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę. Takie m.in. zmiany wprowadziła ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 28, poz. 143). W efekcie tych zmian dziś wchodzi w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 11 marca 2011 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. nr 64, poz. 340).

Zgodnie z nim wykonuje on zadania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej wobec jednak tylko tych żołnierzy zawodowych (a także ich rodzin, emerytów i rencistów wojskowych), którzy pełnili służbę w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez MSWiA.

Dyrektor zarządu, jeśli otrzyma do zwrotu mieszkanie od żołnierza, powinien je przekazać na potrzeby innych służb mundurowych. Dotyczy to funkcjonariuszy policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, biura ochrony rządu.