W większości gmin zaczyna się ostatni tydzień naboru dzieci do przedszkoli publicznych. Samorządy muszą w nim zapewnić miejsca dla pięciolatków i sześciolatków. Równocześnie rady gmin do końca sierpnia zobowiązane są do wydania nowych uchwał w sprawie opłat za pobyt dzieci w przedszkolach
Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty tworzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy. Po zmianie w 2009 roku przepisów tej ustawy na gminy został nałożony obowiązek przyjmowania do takich placówek pięciolatków i sześciolatków, których rodzice nie zdecydowali się posłać do szkoły. Odpowiednią liczbę miejsc w przedszkolach gminy będą musiały zapewnić już od 1 września. Wtedy właśnie wszystkie pięciolatki i sześciolatki obowiązkowo trafią do przedszkoli.

Przedszkole dla wszystkich