Za zatrudnienie cudzoziemca bez prawa pobytu przedsiębiorcy grozi więzienie, grzywna lub wykluczenie z przetargu publicznego. Tak przewiduje projekt ustawy, którym jutro zajmie się rząd.
Przedsiębiorcom będzie grozić wiele nowych kar za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, którzy nie mają prawa pobytu w Polsce. Przewiduje je projekt założeń do ustawy o sankcjach dla podmiotów zatrudniających obywateli państw trzecich przebywających na terytorium Polski wbrew przepisom. Jutro zajmie się nim Rada Ministrów. Nowe przepisy muszą wejść w życie do 20 lipca 2011 roku. Tyle czasu mamy na wdrożenie regulacji unijnych zawartych w tzw. dyrektywie Frattiniego.
Ustawa jest ważna przede wszystkim dla przedsiębiorców, ale także dla rolników czy rodziców. Wszyscy oni muszą, jeśli zdecydują się na zatrudnienie cudzoziemca spoza UE, zażądać od niego ważnego dokumentu (wizy) uprawniającego go do pobytu w Polsce. Potem muszą dokument ten skserować i przechowywać jego kopię przez cały okres zatrudniania obcokrajowca.