Osoby, które pracowały za granicą w państwie UE, mogą otrzymać jednocześnie emeryturę z zagranicy i z Polski. Muszą jednak spełnić wymogi przewidziane w przepisach danego kraju. Niezbędne jest też złożenie wniosku do ZUS lub, jeśli osoby te nie mieszkają w Polsce, do zagranicznego organu rentowego.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wyliczając nową emeryturę obliczaną na podstawie składek z konta ubezpieczonego, nie uwzględni okresów przepracowanych w krajach UE. Nadal będzie jednak brał pod uwagę te okresy, ustalając ubezpieczonemu emeryturę na starych zasadach lub minimalne świadczenie. ZUS jest właściwy do rozpatrzenia wniosków o emeryturę osób, które ostatnio były pracownikami lub prowadzącymi pozarolniczą działalność na własny rachunek.

Kto rozpatruje wniosek

Osoba zamieszkała w Polsce wniosek o emeryturę może złożyć bezpośrednio do właściwej jednostki ZUS albo też za pośrednictwem najbliższej placówki ZUS w miejscu swojego zamieszkania. Ustalenia prawa do emerytury z krajów UE dokonuje jedna z sześciu terenowych jednostek ZUS wyznaczonych do realizacji spraw emerytalno-rentowych podlegających koordynacji wspólnotowej, tj.:
● I Oddział ZUS w Łodzi – właściwy dla pracujących na Cyprze, w Grecji, Hiszpanii, na Malcie, w Portugalii albo we Włoszech,
● Oddział ZUS w Nowym Sączu I – właściwy dla pracujących w Czechach albo na Słowacji,
● Oddział ZUS w Nowym Sączu II – właściwy dla pracujących w Austrii, Słowenii, na Węgrzech,
● Oddział ZUS w Opolu – właściwy dla pracujących w Niemczech,
● Oddział ZUS w Szczecinie – właściwy dla pracujących w Danii, Estonii, Finlandii, na Litwie, Łotwie albo w Szwecji,
● I Oddział ZUS w Warszawie – właściwy dla pracujących w Belgii, Bułgarii, we Francji, w Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Rumunii albo w Wielkiej Brytanii.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ubiegać się o emeryturę za pracę w innym kraju UE.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Gdzie złożyć wniosek
- Jakie dokumenty
- Gdzie można uzyskać formularz