Osoby, które pracowały za granicą w państwie UE, mogą otrzymać jednocześnie emeryturę z zagranicy i z Polski. Muszą jednak spełnić wymogi przewidziane w przepisach danego kraju. Niezbędne jest też złożenie wniosku do ZUS lub, jeśli osoby te nie mieszkają w Polsce, do zagranicznego organu rentowego.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wyliczając nową emeryturę obliczaną na podstawie składek z konta ubezpieczonego, nie uwzględni okresów przepracowanych w krajach UE. Nadal będzie jednak brał pod uwagę te okresy, ustalając ubezpieczonemu emeryturę na starych zasadach lub minimalne świadczenie. ZUS jest właściwy do rozpatrzenia wniosków o emeryturę osób, które ostatnio były pracownikami lub prowadzącymi pozarolniczą działalność na własny rachunek.

Kto rozpatruje wniosek