ZMIANA PRAWA Od 2009 roku będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony zdrowia psychicznego.

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Nowelizacja umożliwi wydanie rozporządzenia, dzięki któremu uruchomiony zostanie pierwszy Narodowy Program Ochrony Zdrowia obejmujący lata 2009-2013. Został on przygotowany przez ministra zdrowia oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jego zadaniem będzie rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rozpoznawania i leczenia chorób psychicznych. Ponadto przyczyni się do kształtowania właściwej postawy społecznej w stosunku do chorych psychiczne. Program ma zapewnić takim pacjentom powszechny dostęp do opieki zdrowotnej i niezbędnej pomocy w życiu. Ma także przeciwdziałać ich dyskryminacji.

Cechą charakterystyczną obecnego systemu ochrony zdrowia psychicznego jest zamykanie pacjentów w szpitalach bez względu na stopień ich choroby. Autorzy programu chcą to zmienić. Zależy im na tym, żeby osoby chore psychicznie integrowały się ze społeczeństwem i nie były izolowane. Twórcy programu chcą współpracować z samorządem lokalnym i opieką społeczną przy tworzeniu lokalnych ośrodków pomocy terapeutycznej.

Program na lata 2009-2013 zakłada zwiększenie liczby takich ośrodków. Więcej powstanie ich w zakładach karnych. Będą tam leczeni sprawcy przestępstw na tle seksualnym.

Łączny koszt realizacji Programu w latach 2009-2013 wyniesie od 755,54 mln zł do 990,54 mln zł.

ANNA SZEWCZYK

anna.szewczyk@infor.pl