Zaledwie 35 szpitali przekształciło się w spółki w ramach tzw. planu B. Otrzymały na spłatę długów prawie 250 mln zł. Rząd szacował, że takich szpitali będzie kilkaset.
Komercjalizacja szpitali w ramach tzw. planu B, który w 2009 roku ogłosiło Ministerstwo Zdrowia po wecie prezydenta do ustawy zdrowotnej nakazującej przekształcenia szpitali w spółki, zmierza do końca. BGK przyjmuje już ostatnie wnioski do zaopiniowania. To ostatni dzwonek dla samorządów, które chcą z tego planu skorzystać i umorzyć długi zarządzanych przez siebie szpitali w zamian za przekształcenie. BGK wylicza, że z planu B skorzystało dotychczas 35 szpitali. Otrzymały 249 mln zł na redukcję długów.
Plan B pozwolił samorządom dokończyć likwidację szpitali, przejąć ich zobowiązania i od razu pozbyć się długów. Tak było np. na Dolnym Śląsku, gdzie przekształciło się najwięcej szpitali (11). – Mieliśmy szczęście, bo byliśmy już przygotowani do restrukturyzacji, gdy pojawił się plan B. Wykorzystaliśmy więc okazję i pozbyliśmy się długów – mówi nam Zofia Przygoda z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.
Największe kwoty dostały Dzierżoniów – 33,5 mln zł – oraz Tomaszów Mazowiecki i Lipno – po 30,5 mln zł. Według BGK w 75 proc. przypadków spółki są nadal prowadzone przez samorządy. We wszystkich poprawiły się wyniki finansowe.
Najwięcej przekształconych szpitali jest w województwie dolnośląskim (11 szpitali), w ogóle nie ma ich m.in. na Podlasiu, a także w woj. świętokrzyskim, małopolskim, zachodniopomorskim. Według Marka Wójcika ze Związku Powiatów Polskich wynika to z tego, że na ścianie zachodniej było za dużo szpitali i wymagały pilnej restrukturyzacji. Znaczenie miała także struktura długów w poszczególnych województwach – umarzano tylko te wobec instytucji takich jak ZUS.
Co ze szpitalami, które się nie przekształciły? Od stycznia 2012 roku w życie wejdzie nowa ustawa o działalności leczniczej. Zgodnie z nią samorządy, które przekształcą szpitale, będą miały automatycznie skasowane długi. Jeśli tego nie zrobią, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W przeciwnym wypadku będą musiały w ciągu 12 miesięcy przekształcić szpital w spółkę lub go zlikwidować.