Komendanci będą musieli ustalać szczegółowy harmonogram dyżurów oraz dni wolnych od służby na całe półrocze. Dodatkowo muszą uwzględnić dni wolne i odbiór nadgodzin.
Wprowadzenie możliwości otrzymywania finansowej rekompensaty za nadgodziny już przepracowane przez strażaków spowodowało konieczność zmian zasad ustalania harmonogramu służby. Z tego też powodu minister spraw wewnętrznych i administracji 30 marca 2011 r. wydał rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. nr 69, poz. 371). Weszło ono w życie w dniu publikacji, czyli 31 marca 2011 r. Zgodnie z nim szefowie komend muszą ustalać harmonogram służb w całym okresie rozliczeniowym, czyli od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 lipca do 31 grudnia. Komendant musi określić w nim dni i godziny wolne od służby. Jednak liczba kolejnych takich godzin nie może być większa niż 120. Ustalony harmonogram będzie podawany do wiadomości strażaków, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego.
Niewykluczone, że za sprawą związków zawodowych nowe przepisy trafią do Trybunału Konstytucyjnego.
– Nie zgadzamy się na dyskryminację strażaków. Nie może być tak, że w rozporządzeniu z góry określony jest maksymalny czas przerwy między poszczególnymi służbami. I to w sytuacji, kiedy strażakom jeszcze nie oddano 8 mln już przepracowanych nadgodzin – mówi Robert Osmycki, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.
Reklama