Na rynku szkoleniowym jest coraz więcej projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) dla rolników i członków ich rodzin, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje i odejść z pracy w rolnictwie. Województwa kontraktują je coraz częściej po dwóch latach przerwy, kiedy priorytetem w PO KL było wsparcie dla pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw.

W projekcie, który na Śląsku realizuje Klinika Szkoleń i Biznesu Erazmus, 80 rolników zdobędzie nowy zawód przedstawiciela handlowego, agenta ubezpieczeniowego lub kierowcy ciężarówki. Na Podlasiu firma Lechaa Consulting przygotowuje mieszkańców wsi z tego województwa m.in. do podjęcia własnej działalności gosporadczej oraz założenia gospodarstwa agroturystycznego.

– Do projektu zgłaszają się przede wszystkim osoby mające problemy z utrzymaniem swoich gospodarstw, które z własnej inicjatywy zamierzają podjąć pracę poza rolnictwem – podkreśla Przemysław Płocharczyk z firmy Lechaa Consulting.

Jarosław Zuzelski z Kliniki Szkoleń i Biznesu Erazmus podkreśla, że rolnicy, którzy chcą podjąć pracę w miastach, napotykają dwie bariery: brak kwalifikacji oraz środków finansowych. Mają niewystarczające umiejętności i nie znają języków obcych.

– Rywalizując o stanowiska pracy z mieszkańcami dużych miast, przegrywają. Projekty UE pomagają zmniejszyć te dysproporcje i wyrównać ich szanse na rynku pracy – tłumaczy Jarosław Zuzelski. Szkolenia mogą podjąć rolnicy ubezpieczeni w KRUS oraz ich domownicy. Każdy uczestnik projektu musi złożyć oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia poza sektorem rolniczym.

Zdaniem dr. Marka Rymszy z Instytutu Spraw Publicznych, część tych ofert może być jednak nietrafiona.

– Projekty organizowane dla rolników na dużą skalę i polegające na przenoszeniu na wieś szkoleń, które wcześniej były realizowane dla innych grup kursantów, mogą mieć niską efektywność – podkreśla.

Jego zdaniem skuteczną pomocą dla rolników są szkolenia przygotowujące ich do tworzenia gospodarstw agroturystycznych. Rolnicy mogą na ten cel pozyskać unijne dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.