Wprowadzone ułatwienia dla osób, które chcą wstąpić do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) spowodują, że będą one zwolnione z dostarczania niektórych dokumentów i ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. Takimi wydatkami są np. koszty związane z dostarczeniem aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Wystarczy oświadczenie o niekaralności. To tylko część ułatwień, jakie w marcu wprowadziła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Dodatkowo żołnierze NSR dostaną 2 tys. zł nagrody za wzorową służbę. Takie uprawnienie zostanie zapisane w nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym. Nie ulegnie zmianie dotychczasowy tryb odbywania służby i ćwiczeń okresowych. Pracownicy należący do NSR będą wciąż chronieni przed zwolnieniem. A pracodawca będzie otrzymywał z tego tytułu rekompensatę na dotychczasowych warunkach.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak dostać się do służby w NSR.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Kto może się ubiegać o służbę w NSR
- Czy po ukończeniu nauki w gimnazjum można zostać przyjętym do NSR
- Które dokumenty są wymagane przy składaniu wniosku
- Czy trzeba informować pracodawcę o podjęciu służby
- Czy należy obawiać się zwolnienia z powodu braku dyspozycyjności
- Z kim i na jakich warunkach podpisuje się kontrakt
- Do czego zobowiązuje się kandydat
- Z jakich przywilejów i korzyści finansowych korzystają żołnierze NSR