Zmiana prawa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji proponuje obniżenie kwalifikacji zawodowych i wydłużenie stażu pracy umożliwiające awans w policji na stanowiska kierownicze.

Coraz większe problemy kadrowe w policji spowodowały konieczność obniżenia wymagań wobec osób zatrudnionych na stanowiskach kierowania. MSWiA przygotowało projekt rozporządzenia w tej sprawie. Resort spraw wewnętrznych i administracji uznał, że wymagania postawione policjantom na określonych stanowiskach służbowych są zbyt wysokie.

- Nie jesteśmy zwolennikami obniżenia kwalifikacji zawodowych osób pełniących funkcje kierownicze, ale w policji brakuje osób spełniających odpowiednie wymagania. Powstała luka pokoleniowa, która w przyszłości może spowodować, że nie będzie osób mogących kierować w poszczególnych jednostkach organizacyjnych policji - wyjaśnia Antoni Duda, przewodniczący Związku Zawodowego Policjantów.

Związek wielokrotnie zwracał uwagę, że nominacje na wyższe stanowiska otrzymywały osoby niemające odpowiedniego doświadczenia. Według Antoniego Dudy przy awansach zbyt często brano pod uwagę przede wszystkim wykształcenie, a nie wiedzę i doświadczenie.

Projektowane zmiany mają to zmienić. Resort proponuje znieść wymóg posiadania wyższego wykształcenia z tytułem zawodowym magistra lub innego równorzędnego wobec policjantów pełniących funkcję dyżurnych w komendach miejskich, powiatowych oraz rejonowych policji. Osoby te muszą jednak mieć dłuższy staż pracy. Posiadający wyższe wykształcenie będzie musiał mieć pięcioletni staż zamiast obowiązującego obecnie trzyletniego. Natomiast osoby ze średnim wykształceniem będą mogły awansować na takie stanowiska po ośmiu latach służby. W przypadku mających pełnić funkcję zastępców dyżurnego, na przykład w komisariacie policji, wymagane będzie tylko średnie wykształcenie i pięcioletni staż w tej formacji.

- Doświadczenie w służbie w wielu przypadkach jest równie ważne jak teoretyczne wykształcenie - dodaje Antoni Duda.

30 proc. policjantów ma wyższe wykształcenie

BOŻENA WIKTOROWSKA

bozena.wiktorowska@infor.pl