Posłowie wprowadzili możliwość pobierania opłat przez uczelnie na bezpłatnych studiach. Student może zapłacić za dodatkowe zajęcia.
Sejm uchwalił nowelizację reformy szkolnictwa wyższego. Teraz trafi ona do podpisu prezydenta. Wejdzie w życie już od października.
Posłowie przyjęli 74 poprawki Senatu, a odrzucili sześć. Najbardziej kontrowersyjna dotyczy wprowadzenia możliwości pobierania opłat za naukę na bezładnych studiach. To oznacza, że uczelnie będą się mógłby domagać od studentów zapłaty za nadprogramowe zajęcia.