Powiaty przeznaczą w tym roku mniej pieniędzy na turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Ale cięć nie unikną również wydatki na sprzęt rehabilitacyjny, czyli na przykład na bieżnie czy stoły do masażu.
W tym roku powiatowe centra pomocy rodzenie (PCPR) otrzymały o 80 mln zł mniej niż w roku ubiegłym na dofinansowanie pomocy dla niepełnosprawnych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przekazał powiatom łącznie 535 mln zł. W porównaniu z rekordowym 2008 r. to mniej aż o 376 mln zł. Część powiatów podjęła już decyzje dotyczące ich wydatkowania w 2011 r. Wszystkie musiały obciąć wydatki.
– W tym roku otrzymaliśmy o 100 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym – mówi Teresa Czajkowska z PCPR w Wyszkowie.