Rośnie liczba zezwoleń na pracę wydawanych przez wojewodę cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej. Otwarcie od maja 2011 r. rynku niemieckiego spowoduje, że polskie firmy będą potrzebować takich pracowników jeszcze bardziej.
O ponad 20 proc. wzrosła liczba cudzoziemców spoza UE, którzy pracowali w Polsce na podstawie zezwolenia wydanego przez wojewodę. W 2010 roku było 37,1 tys. zezwoleń, a rok wcześniej 29,3 tys. Najliczniejszą grupę stanowili Ukraińcy, Chińczycy, Wietnamczycy, Hindusi i Nepalczycy zatrudnieni jako robotnicy i kadra zarządzająca.
Andrzej Korkus z East West Link, agencji zajmującej się zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce, twierdzi, że rosnąca liczba zezwoleń to efekt tego, że pracodawcy poszukują atrakcyjnej alternatywy dla rodzimych pracowników, którzy wyjechali do pracy do innego państwa UE.