Od 1 października 2011 r. wejdą w życie przepisy o zatrudnianiu niań, które opiekują się maluchami. Tak wynika z ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz.U. nr 45, poz. 235).

Rodzice, które podpiszą z nianią umowę-zlecenie, muszą ją zgłosić do ZUS, by została objęta ubezpieczeniem społecznym. Aby to zrobić, w zgłoszeniu należy wpisać kod 04 29, jeśli podstawa wymiaru składek nie jest wyższa niż minimalne wynagrodzenie, czyli 1386 zł. Kod 04 30 należy wpisać wtedy, gdy podstawa jest wyższa od tej kwoty.

Takie zmiany wprowadza projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.