Udział w projektcie systemowym jest podstawowym warunkiem uzyskania przez gminy pieniędzy z UE na usprawnienie pracy ich urzędów.
Dotację na wdrożenie systemu monitorowania satysfakcji klientów czy zasad przejrzystości w urzędzie gminy mogą otrzymać w konkursie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), który w tym roku odbędzie się w IV kwartale. Dotychczas z tych dotacji korzystały przede wszystkim samorządy z dużych i średnich miast.
MSWiA chce zachęcić do ubiegania się o nie także gminy wiejskie i wiejsko-miejskie, które mają niskie dochody podatkowe na jednego mieszkańca. Jednostek samorządu terytorialnego, które nigdy nie skorzystały z tego wsparcia, jest prawie 500. Właśnie rusza rekrutacja do projektu MSWiA, który ma je przygotować do udziału w konkursie.
Gminy, które do niego nie przystąpią, nie będą mogły wystartować w konkursie. Zaproszenia zostały wysłane do wszystkich samorządów spełniających kryteria. Dziś pierwsze spotkanie informacyjne dla samorządowców z województwa świętokrzyskiego odbędzie się w Kielcach, jutro – w Radomiu.
Reklama
Kolejne będą zorganizowane do końca marca w województwach: mazowieckim, łódzkim, lubelskim i podkarpackim, a do końca maja we wszystkich pozostałych.
– Weźmiemy udział w konferencji na razie tylko informacyjnie, żeby zapoznać się z tym programem – mówi Anna Pytlak z urzędu gminy w Michałowie (woj. świętokrzyskie).
Gmina lub powiat, które zdecydują się na przystąpienie do resortowego projektu, muszą wypełnić deklarację zgłoszeniową i podpisać umowę z firmą F5 Konsulting, która jest partnerem MSWiA.
– Samorządy w projekcie otrzymają pomoc w opracowaniu samooceny mocnych i słabych stron funkcjonowania ich urzędów. Na jej podstawie mogą przewidzieć działania naprawcze, które uwzględnią we wniosku o przyznanie dotacji, z którym będą mogły przystąpić do konkursu – tłumaczy Małgorzata Pawłowska z firmy F5 Konsulting. Projekt mogą napisać w partnerstwie z innymi gminami.
Do projektu będzie mogło przystąpić tylko 250 samorządów, czyli prawie połowa wszystkich potencjalnie zainteresowanych. Jeśli chętnych będzie więcej niż miejsc, zdecyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w projekcie jest dla samorządów bezpłatny, będą musiały jedynie pokryć koszty dojazdu swoich pracowników na szkolenia, które zostaną zorganizowane na terenie każdego z województw.