Jednym z warunków, który uprawnia do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, jest rezygnacja z podjęcia pracy. Zainteresowany musi to zrobić, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Gminy mają jednak wątpliwości, jak postępować w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy (PUP).

– Mówimy takiej osobie, aby wyrejestrowała się dopiero w momencie otrzymania decyzji przyznającej świadczenie. W ten sposób nie straci prawa do ubezpieczenia – mówi Rafał Kasprzak, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Olsztynie.

Jednak w opinii resortu pracy zarejestrowanie w pośredniaku oznacza, że osoba nie rezygnuje z zatrudnienia lub wykonywania pracy zarobkowej. Nie może więc otrzymać świadczenia pielęgnacyjnego.

– Posiadanie statusu bezrobotnego wiąże się tym, że opiekun pozostaje w gotowości do podjęcia zatrudnienia – mówi Bogumiła Podgórska, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPS w Katowicach.

Odmienne stanowisko zajął natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. akt IV SA/Wr). Orzekł, że każda osoba bez pracy, nawet bez faktycznej rejestracji w PUP, może szukać pracy i deklarować gotowość do jej podjęcia, co jednak nie wyklucza prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Sąd zwrócił też uwagę, że status osoby bezrobotnej nie może eliminować z grona tych, którym przysługuje świadczenie, również z tego względu, że sytuacje, w których nie przysługuje, określa wyłącznie art. 17 ust. 5 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).