Trwające dwie godziny spotkanie z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych (FZZSM) dotyczyło pomysłu obniżenia zasiłków chorobowych ze 100 do 80 proc. pensji.

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że na prawie 100 tys. policjantów każdego dnia na zwolnieniu lekarskim przebywa 6 tys. funkcjonariuszy.

Przyjęte pod koniec lutego przez rząd założenia do projektu ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych zakładają, że mundurowi przebywający na zwolnieniach lekarskich mieliby dostawać tyle samo co cywile. Oszczędności powstałe w wyniku zmniejszenia uposażeń mają być przeznaczone w całości na fundusz nagród i zapomóg dla wykonujących zadania służbowe w zastępstwie nieobecnych w pracy.

FZZSM, która zrzesza związki zawodowe policjantów, strażaków, strażników granicznych, funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa jest przeciwna obniżeniu zasiłków chorobowych. Związkowcy żądają wstrzymania prac nad tymi założeniami do czasu zakończenia prac nad nowelą ustawy emerytalnej.

Przewodniczący NSZZ Policjantów Antoni Duda poinformował PAP, że podczas spotkania ustalono, iż strona związkowa opracuje i przedstawi aktualne dane dotyczące zasiłków chorobowych. "Jeśli projektowane przez rząd przepisy zostaną skierowane do Sejmu będziemy przekonywać posłów do ich zmiany" - powiedział Duda. Podtrzymał wcześniejszą deklarację, że jeśli ustawa obniżająca zasiłki chorobowe zostanie przyjęta, to związkowcy zaskarżą ją do Trybunału Konstytucyjnego.

"Podczas spotkania minister Miller podkreślił, że stworzenie założeń do projektu ustawy nie jest motywowane zamiarem oszczędności w formacjach, a jedynie umożliwieniem dodatkowego wynagrodzenia funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę w zastępstwie osób przebywających na zwolnieniach" - powiedziała PAP rzeczniczka MSWiA Małgorzata Woźniak.

"Nie mówimy o zabieraniu pieniędzy z tych służb, tylko o innym podziale pieniędzy. Dostrzegamy bowiem problem zastępstw w służbach podległych MSWiA. Szef MSWiA zapewnił również, że projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym" - poinformowała Woźniak.

Według założeń obniżenie uposażenia w związku z chorobą nie będzie dotyczyło funkcjonariuszy i żołnierzy m.in. w przypadku niezdolności do służby z powodu wypadków w drodze do miejsca pełnienia służby (i drodze powrotnej), wypadków w trakcie wykonywania czynności służbowych, choroby w czasie ciąży, poddania się badaniom lekarskim koniecznym dla dawców komórek, tkanek i narządów, a także niezdolności do służby powstałej podczas misji zagranicznych.

Według propozycji rządu przebywanie na zwolnieniu będzie wpływać na wysokość nagrody rocznej - proporcjonalnie do czasu przebywania na chorobowym. Obniżenie uposażenia z powodu zwolnienia lekarskiego nie będzie podstawą do zmniejszenia wysokości innych świadczeń pieniężnych związanych ze służbą i naliczenia świadczeń emerytalnych.

Projektowane przepisy mają dotyczyć funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, PSP, BOR, CBA, SKW, SWW, ABW, AW, Służby Celnej, Służby Więziennej oraz żołnierzy zawodowych.