Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby z nimi współpracujące oraz pobierające emeryturę lub rentę. W przypadku, gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego źródła, ma obowiązek opłacania składki zdrowotnej z każdego z nich.

Co prawda emeryci i renciści są zwolnieni z opłacania składki z tytułu prowadzenia działalności, ale tylko, gdy świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia i jednocześnie dodatkowe dochody uzyskiwane przez te osoby nie przekraczają miesięcznie 50 proc. kwoty najniższej emerytury lub opłacają oni podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Zdaniem Janusza Kochanowskiego, rzecznika praw obywatelskich, który w tej sprawie skierował list do Ewy Kopacz, minister zdrowia, takie rozwiązanie jest niesprawiedliwe, gdyż dotyczy osób starszych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Obowiązek podwójnego opłacania składki zdrowotnej powoduje, że prowadzenie drobnej działalności przestaje być opłacalne dla emerytów i rencistów.

Rzecznik podkreśla, że składka wynosząca w przypadku tych osób 9 proc. nie jest wprost proporcjonalna do otrzymywanych przychodów, gdyż ustawodawca określił jej minimum, opierając je na przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw. Niezależnie więc od uzyskiwanych dochodów miesięczna składka jest liczona od tego poziomu. Obecnie minimalną podstawą składki jest 2109,46 zł, sama składka wynosi 189,85 zł.

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl