■  BEZROBOCIE BĘDZIE SIĘ ZMNIEJSZAĆ. W tym miesiącu nie powinno być wyższe niż 11,4 proc., a od marca powinno już spadać do 9,9 proc. w grudniu - powiedziała wiceminister pracy i polityki społecznej Czesława Ostrowska. Ministerstwo Pracy poinformowało przedwczoraj, że według szacunków stopa bezrobocia w grudniu wzrosła do 11,4 proc. z 11,2 proc. w listopadzie.

Więcej www.mpips.gov.pl

■  MOŻLIWY STRAJK NAUCZYCIELI. Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz zapowiedział wczoraj, że jeśli rząd nie spełni postulatu nauczycieli o 50-proc. podwyżce zasadniczych wynagrodzeń w ciągu dwóch lat, to będą oni strajkować. Jego zdaniem powinna ona wynieść 500-600 zł. Ponadto oświadczył, że tylko perspektywa takiej podwyżki, zaproponowana przez ministra edukacji Katarzynę Hall podczas planowanego na 16 stycznia spotkania ze związkami nauczycielskimi, mogłaby skłonić ZNP do rozważenia rezygnacji z zaplanowanej na 18 stycznia manifestacji nauczycieli w Warszawie. Według prezesa ZNP, ma w niej wziąć udział ok. 10 tys. nauczycieli.

Więcej www.znp.edu.pl

■  MOŻLIWE ZMIANY W SYSTEMIE OPIEKI NAD DZIEĆMI. PiS chce zreformować sposób pomocy państwa rodzinom zastępczym. Według posłanki Joanny Kluzik-Rostkowskiej, która przedstawiła wczoraj projekt ustawy o rodzicielstwie zastępczym, zmiany mają polegać m.in. na rozdzieleniu kompetencji instytucji i urzędów zajmujących się rodzinami zastępczymi. Te, w których opiekunami są osoby spokrewnione z dziećmi, np. dziadkowie, powinny otrzymywać pomoc od gminy, bo wie ona, jaka jest rzeczywista kondycja tej rodziny. Natomiast pomoc dla rodzin zastępczych niespokrewnionych powinna być udzielana, tak jak do tej pory, przez powiaty.

■  ŚWIADCZENIA DLA SĘDZIÓW. Minister obrony narodowej przygotował projekt rozporządzenia. Określa ono szczegółowe zasady ustalania i wypłacania uposażeń sędziom sądów wojskowych oraz świadczeń rodzinnych członkom ich rodzin. Dotychczas kwestie te nie były regulowane w akcie wykonawczym. MON proponuje, aby uposażenia sędziów wojskowych w stanie spoczynku były takie same jak w przypadku sędziów sądów powszechnych w stanie spoczynku.

■  RESORT EDUKACJI O RELIGII W SZKOLE. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ma żadnych nowych planów dotyczących religii w szkołach - poinformowała wczoraj przedstawicielka resortu Joanna Dutkiewicz. O propozycji dla Episkopatu rozważanej przez rząd poinformowała jedna z ogólnopolskich gazet. Zgodnie z nią, w szkole nie byłoby ocen z religii, można by ją było zdawać na maturze. MEN oficjalnie nie potwierdził tej informacji, ale również nie zaprzecza jej.