Profilaktyka oraz nowoczesny sprzęt diagnostyczny - to główne założenia harmonogramu zadań wykonywanych w ramach narodowego program zwalczania chorób nowotworowych w 2011 r., który we wtorek przyjęła Rada Ministrów. Na ten cel zostanie przeznaczonych 250 mln zł.

Jak informuje CIR, w bieżącym roku będzie kontynuowana większość zadań z 2010 r. Będzie to prewencja i profilaktyka, których celem jest zapobieganie zachorowaniom na raka piersi, szyjki macicy, jelita grubego.

Prowadzone mają być także działania na rzecz poprawy jakości leczenia nowotworów u dzieci. Realizowane będą również przedsięwzięcia inwestycyjne, m.in.: wyposażanie w lepszy sprzęt gabinetów radioterapii, oddziałów torakochirurgii i pulmonologii, kupowane będą rezonanse magnetyczne.

Poprzez zakupy sprzętu diagnostycznego, aparatury do radioterapii onkologicznej oraz zintensyfikowane leczenie m.in. białaczek oraz raka płuc, ma się poprawić dostęp do świadczeń specjalistycznych.

W ocenie rządu realizacja programu ma doprowadzić do zmniejszenia zachorowalności na nowotwory o ok. 10 proc. oraz poprawić skuteczność leczenia tych chorób do poziomu osiąganego w krajach Europy Zachodniej i Północnej (40 proc. wyleczeń 5-letnich u mężczyzn i 50 proc. takich samych wyleczeń u kobiet).

W latach 2012 i 2013 mają być prowadzone dalsze działania na rzecz profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych, w tym zwłaszcza zależnych od palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia. Uzupełniane będą i stopniowo wymieniane wyeksploatowane urządzenia do radioterapii i diagnostyki nowotworowej.

Kontynuowane ma być upowszechnianie współczesnych metod rehabilitacji chorych, rozwijana będzie także opieka paliatywna w onkologii.

W 2010 r. w Polsce chorobę nowotworową zdiagnozowano u 160 tys. osób, a 100 tys. zmarło z jej powodu. Głównym zabójcą nadal jest rak płuc, w większości spowodowany paleniem papierosów. Na drugim miejscu pod względem liczby zgonów w całej populacji jest rak jelita grubego.