"Poziom bezrobocia w Polsce może wzrastać. Zauważymy to po danych za luty i marzec i wtedy zobaczymy fiskalny efekt bezrobocia. Sezonowość jak zawsze ma znacznie, ale w tym przypadku nie ma nic do rzeczy, ponieważ sezonowość nie powoduje bezrobocia kilkunastoprocentowego.

To, co w Polsce się dzieje za sprawą podwyżek stawki podatku VAT też wpływa na zatrzymanie różnego rodzaju projektów w małych firmach, co się wiąże z tym, że stopa bezrobocia zaczyna wzrastać, ponieważ firmy będą zwalniać pracowników.

Wzrost sprzedaży detalicznej w styczniu mógł być spowodowany faktem, że ludzie z obawy przed wprowadzeniem wyższej stawki VAT na towary kupowali ich więcej, obawiając się kolejnych podwyżek cen. Sprzedawcy mogli oferować więcej promocji, zachęcających do zakupu towarów jeszcze po starych cenach".