Zgodnie z nowymi zasadami obowiązującymi w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w kilku szczegółowych przypadkach pracownicy zatrudnieni w projektach muszą prowadzić ewidencję godzin i zadań.

Po pierwsze dotyczy to osoby, która jest zaangażowana w projekcie na podstawie więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej.

Po drugie jeśli etatowy pracownik beneficjenta jest zatrudniany na umowę cywilnoprawną w realizowanym przez niego projekcie. Trzecia sytuacja dotyczy osób zaangażowanych na podstawie różnych umów w więcej niż jednym projekcie. Wytyczne ministra rozwoju regionalnego nie zawierają wzoru ewidencji i nie precyzują, jak postępować, gdy zawierane są nowe umowy.

– Mamy wątpliwości dotyczące zatrudnienia w kolejnym naszym projekcie osoby, która jest już zaangażowana na pół etatu jako specjalista ds. rozliczeń w poprzednim, a dodatkowo prowadzi szkolenia w projekcie innej instytucji – mówi Remigiusz Wałejko, opiekun projektów Akademii Morskiej w Szczecinie.

MRR tłumaczy, że umowy z personelem zawarte przed 1 stycznia 2011 r. nie wymagają aneksu wprowadzającego obowiązek prowadzenia ewidencji godzin pracy.

Natomiast jeśli w 2011 roku będzie zawierana nowa umowa cywilnoprawna, to ewidencja musi być prowadzona w odniesieniu do niej, jak i zawartej przed tą datą. Powinna mieć charakter dziennika. Pracownik musi w niej wskazać, jakie zajęcia w jakich godzinach wykonywał codziennie w ramach poszczególnych umów.