"Dzisiaj ustaliliśmy, na wniosek pracodawców, że zanalizujemy wszystkie uwarunkowania powrotu nie do tej składki gotówkowej przekazywanej w wysokości 3,5 procenta - jak jest w projekcie, czyli połowy dzisiejszej - tylko do trochę wyższego poziomu 4,5-5 proc." - powiedział Boni przed czwartkowym posiedzeniem Komisji Trójstronnej. Dodał, że taką propozycję w przyszłym tygodniu rząd przedstawi partnerom społecznym do analizy.

Wymienił efekty dotychczasowych konsultacji społecznych. "Będziemy analizowali, jak by to wyglądało przy wyższej składce gotówkowo przekazywanej za te 8-10 lat, czy w innym terminie. Po drugie, zobowiązaliśmy się, że chcemy zrealizować wszystkie uprawnienia do praw majątkowych, co się wiąże z dziedziczeniem, i przygotujemy odpowiednie rozwiązania prawne" - powiedział.

Zaznaczył, że podczas konsultacji pojawił się wniosek, by zachęta podatkowa dla oszczędzania w III filarze - w docelowej wysokości 4 proc. ulgi podatkowej - była wprowadzona wcześniej, od 2012 roku.

"To jest ubytek dochodów w budżecie państwa i trzeba się temu przyjrzeć (). Rozważamy wszystkie prawne kwestie dotyczące gwarancji waloryzacji na subkoncie. To są ustalenia zaakceptowane przez partnerów społecznych dzisiaj" - powiedział.

Poinformował, że do 24 lutego mają oni czas na przedstawienie swojego stanowiska, a na 2 marca jest zaplanowana ostateczna konferencja uzgodnieniowa. Boni chciałby, by 8 marca projekt rozpatrzyła RM.

Dodał, że w związku z trwającymi konsultacjami wejście w życie projektu przesunie się o miesiąc. "Realizujemy wszystkie wymogi związane z konsultacjami. Ustaliliśmy, że to jest bardzo ważne, żeby był ten czas na konsultacje, wypowiedzi, analizy. Poprosimy parlament, który później otrzyma ten dokument, żeby maksymalnie szybko procedował, żeby ustawa mogła wejść w życie 1 maja" - powiedział.

Boni odniósł się także do opinii NBP dotyczącej projektu. "NBP mówi o rozważeniu także innych działań na rzecz konsolidacji finansów publicznych - i słusznie. Pan profesor Belka w rozmowie ze mną mówił też, że trzeba przeanalizować warunki tego, co będzie za kilka lat, jeśli chodzi o wielkość tej części gotówkowej przesuwanej do OFE i nad tym będziemy dalej do końca konsultacji pracowali" - powiedział. Poinformował, że we wtorek lub środę odbędzie się spotkanie międzyresortowe, z udziałem NBP.

Pytany przez PAP o informację z GUS w sprawie ewentualnego zaliczenia do długu publicznego gotówkowej części dziedziczonych składek odparł, że informacja ta będzie gotowa do końca konsultacji. Zapewnił, że dziś jest więcej przesłanek "niż było na początku konsultacji, żeby powiedzieć, że we wszystkich wymiarach prawa majątkowe związane z dziedziczeniem będą zrealizowane, czyli łącznie z tą częścią gotówkową".

W czwartek po południu minister Michał Boni przedstawił Komisji Trójstronnej informację na temat konsultacji społecznych dotyczących projektu ustawy wprowadzającej zmiany w systemie emerytalnym. Konsultacje międzyresortowe zakończyły się w poniedziałek.