W styczniu firmy zatrudniły 121,8 tys. nowych pracowników. To najwyższy miesięczny wzrost zatrudnienia od 15 lat. Dane okazały się dużo lepsze od prognoz ekspertów. Wzrosła też średnia pensja krajowa – wynosi 3391,59 zł.
Rośnie zatrudnienie. W górę, choć niezbyt jeszcze szybko, idą także płace. Na wysokim poziomie utrzymuje się dynamika produkcji przemysłowej. To świadczy o utrwaleniu się wzrostu gospodarczego, który w następnych miesiącach powinien jeszcze przyspieszyć. Ale w związku z tym zwiększy się presja inflacyjna, co wymusi podwyżkę stóp procentowych w marcu, być może, że kolejną także w kwietniu.
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu tego roku było wyższe o 3,8 proc. niż w styczniu 2010. W porównaniu z grudniem zatrudnienie wzrosło o 2,3 proc. Obecnie ponad 5,5 mln Polaków pracuje w firmach zatrudniających powyżej dziewięciu osób – podał GUS.