Gminy i powiaty, które już skorzystały z unijnego wsparcia na szkolenia swoich pracowników oraz usprawnianie pracy urzędów, nie będą mogły przystąpić do kolejnego konkursu o dotacje. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) zorganizuje go w IV kwartale, a do podziału będzie miało 50 mln zł.

Już wiadomo, że unijna pomoc zostanie tym razem skierowana do gmin, które mają niskie dochody podatkowe na jednego mieszkańca oraz nie uczestniczyły dotąd w programie. Takich gmin, głównie wiejskich i miejsko-wiejskich, jest w całym kraju około 500.

– Mają one zazwyczaj problem ze zdefiniowaniem działań usprawniających pracę urzędu, które jest warunkiem otrzymania dotacji. Przyczyną tych problemów jest bark dostatecznego potencjału kadrowego do tego, żeby przygotować taki projekt – uważa Marek Śliwiński z departamentu administracji publicznej w MSWiA.

Dotychczas takie gminy albo w ogóle nie startowały w konkursach, albo ich projekty przegrywały z przygotowanymi przez samorządy dużych miast. MSWiA chce to zmienić. Dlatego warunkiem przystąpienia do tegorocznego konkursu będzie wcześniejszy udział w projekcie systemowym MSWiA, który przygotuje samorządy do udziału w konkursie. Gminy i powiaty, które do niego przystąpią, będą mogły przeprowadzić wstępną samoocenę, a na jej podstawie przygotować plan działań usprawniających pracę swoich urzędów. Będą mogły wykorzystać go, pisząc projekty, które złożą w konkursie.

Rekrutacja do projektu MSWiA rozpocznie się w ciągu miesiąca. Nie są jeszcze znane warunki, na jakich zostanie przeprowadzona, bo urzędnicy resortu dopiero je opracowują. Jak ustalił „DGP”, do projektu zostanie zakwalifikowanych tylko 250 jednostek samorządu czyli połowa wszystkich, które mogą być zainteresowane konkursem. Dokładny termin rekrutacji oraz warunki udziału w projekcie zostaną opublikowane na stronie www.ip2.mswia.gov.pl.