Samorządy, które chcą w konkursie otrzymać unijne pieniądze na poprawienie jakości pracy swoich urzędów, będą musiały poddać się samoocenie, uczestnicząc w projekcie systemowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Gminy i powiaty, które już skorzystały z unijnego wsparcia na szkolenia swoich pracowników oraz usprawnianie pracy urzędów, nie będą mogły przystąpić do kolejnego konkursu o dotacje. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) zorganizuje go w IV kwartale, a do podziału będzie miało 50 mln zł.
Już wiadomo, że unijna pomoc zostanie tym razem skierowana do gmin, które mają niskie dochody podatkowe na jednego mieszkańca oraz nie uczestniczyły dotąd w programie. Takich gmin, głównie wiejskich i miejsko-wiejskich, jest w całym kraju około 500.