Zwiększenie roli dziennych ośrodków leczenia pacjentów z chorobami psychicznymi i aktywizacja zawodowa takich osób to tylko niektóre zmiany, jakie ma przynieść wejście w życie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Od dzisiaj obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2010 r. w tej sprawie (Dz.U. z 2011 r., nr 24, poz. 128).

Celem programu jest również zapewnienie osobom z takimi zaburzeniami wsparcia i pomocy, które umożliwią im życie w rodzinie i społeczeństwie. W programie założono również rozwój badań naukowych i tworzenie systemu informacji koniecznych do skutecznego zapobiegania zaburzeniom psychicznym.