Pracownicy na zwolnieniach lekarskich i młode matki mogą stracić po powrocie do pracy część wolnego.

Tak zakładają propozycje Komisji Europejskiej, które trafiły zarówno do pracodawców, jak i do związków zawodowych wszystkich członków Unii. Są to na razie sondażowe zapytania, ale ostateczne propozycje zmian mają być gotowe jeszcze przed wakacjami.

Zgodnie z oczekiwaniami, takie rozwiązanie podoba się pracodawcom. Zwłaszcza wobec osób, które długo przebywają na L-4, czyli po kilka miesięcy. Wg wstępnych propozycji za każdy miesiąc zwolnienia lekarskiego urlop wypoczynkowy pracownika zostałby pomniejszony o dwa dni.

Przedsiębiorcy tłumaczą to m.in. dużymi kłopotami, związanymi z zastępowaniem dłużej chorujących osób. Często muszą zatrudniać dodatkowych pracowników, a najpierw ich przeszkolić, czasem wysłać na specjalistyczne badania lekarskie.

Po przeciwnej stronie barykady są związkowcy, którzy sprzeciwiają się jakimkolwiek zmianom i zapowiadają opór wszelkimi sposobami - czytamy w "Rzeczpospolitej".