Spośród emerytów wciąż łączących pracę i emeryturę na prezydenckim projekcie ustawy zyskają tylko ci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny. W zamian za rezygnację ze świadczenia nabędą prawo do jego przeliczenia z nową kwotą bazową.
Do końca września emeryci łączący emeryturę z pracą muszą wybrać, czy chcą nadal pracować w dotychczasowej firmie, czy wybierają emeryturę (dotyczy to tylko osób które po 8 stycznia 2009 r. przeszły na emeryturę bez rozwiązania stosunku pracy). Jeśli zdecydują się na kontynuowanie zatrudnienia, będą mogli skorzystać z możliwości przeliczenia emerytury na podstawie nowej kwoty bazowej po przepracowaniu co najmniej 30 miesięcy.
Taką możliwość przewiduje prezydencki projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Emeryci nie są zadowoleni z tej propozycji. Oczekiwali od prezydenta więcej. Eksperci, jak i sami zainteresowani wskazują, że już teraz można przeliczyć świadczenie z nową kwotą bazową po przepracowaniu 30 miesięcy.