Po śmierci pracownika osoby bliskie mogą uzyskać od firmy, która go zatrudniała, odprawę pośmiertną. Jej wysokość zależy od stażu pracy u danego pracodawcy. Uprawnieni mogą też dostać zasiłek pogrzebowy i rentę rodzinną z ZUS.
Śmierć pracownika często powoduje pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny, pozostającej wcześniej na jego utrzymaniu. Zarówno kodeks pracy, jak i przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych przewidują w takiej sytuacji wparcie finansowe.

Odprawa pośmiertna