Do końca lutego gminy z sześciu województw mogą zgłaszać swój udział w konkursie Zdrowia Gmina. Tym razem oceniana będzie realizacja działań profilaktycznych związanych z chorobami nowotworowymi.
To już druga edycja konkursu. W ubiegłym roku dzięki umiejętnemu prowadzeniu programów profilaktycznych w kategorii Zdrowe Województwo wygrała gmina w Rząśni. Za zajęcie I miejsca dostała 50 tys. zł, które przeznaczyła m.in. na inwestycje w sprzęt i aparaturę medyczną. Dzięki konkursowi tylko w 2010 roku 15 tys. osób więcej wykonało badania cytologiczne i mammograficzne.
W tym roku oceniane będzie zaangażowanie gmin w profilaktykę przeciwnowotworową. Ma to na celu zwiększenie wykrywalności chorób onkologicznych na wczesnym etapie. Jak podkreśla dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii, organizator konkursu, w Polsce tylko 20 proc. pacjentów onkologicznych jest leczonych na wczesnym etapie choroby.
– To efekt tego, że niechętnie korzystamy z takich badań – dodaje.
W tym roku do konkursu przystąpią gminy z sześciu województw – mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i opolskiego. Zadaniem gmin biorących w nim udział będzie najpierw przeprowadzenie działań, które mają zachęcić jak największą liczbę mieszkańców do badań przesiewowych w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego. W drugim etapie oceniane będą efekty podjętych działań. Dodatkowo specjalna komisja oceni pomysł gminy na wykorzystanie 100 tys. zł, które trafią do zwycięzcy konkursu. Trzy najlepsze gminy dostaną tytuł Zdrowia Gmina oraz nagrody finansowe na realizację działań opisanych w programach.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.konkurszdrowagmina.pl