Na podpis Ewy Kopacz, minister zdrowia, czekają trzy projekty rozporządzeń dotyczące medycyny sportowej. Najważniejsza zmiana została wprowadzona do projektu rozporządzenia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego.

Zgodnie z jego ostateczną wersją orzeczenia takie będą mogli wydawać lekarze specjaliści z zakresu medycyny sportowej, ale także tacy, którzy posiadają specjalne certyfikaty. Chodzi o takich lekarzy, którzy mimo że mają inną specjalizację, to ukończyli kurs z zakresu medycyny sportowej.

W przypadku zawodników niepełnosprawnych zaświadczenie będzie wystawiał lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Ustaw.

Pozostałe dwa projekty dotyczą zakresu i sposobu realizacji opieki medycznej nad zawodnikami oraz orzekania o zdolności do uprawiania danej dyscypliny przez dzieci i młodzież do 21. roku życia.