Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zmieni zasadę tegorocznego naboru wniosku od rolników, którzy chcą uzyskać unijną pomoc na prowadzenie na wsi dodatkowej działalności nierolniczej. Taką decyzję podjął tzw. Komitet Monitorujący PROW. Decydująca nie będzie kolejność wpłynięcia wniosku, lecz liczba punktów przyznana rolnikowi za spełnienie poszczególnych kryteriów.

Najwięcej, bo maksymalnie 10 pkt. otrzymają wnioski rolników prowadzących małe gospodarstwa. Za rozpoczęcie działalności nierolniczej w gminie o najniższym dochodzie będzie można otrzymać do 5 pkt. Jeśli inwestycja będzie realizowana na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, zostaną przyznane maksymalnie 3 pkt. Preferowane będą wnioski tych rolników, którzy nigdy dotychczas nie korzystali ze środków przeznaczonych na różnicowanie działalności na wsi ani na modernizację gospodarstw rolnych.

– Preferencje dla małych gospodarstw mogą się nie sprawdzić, bo w ich przypadku barierą jest brak własnych środków na uruchomienie inwestycji – podkreśla Ryszard Targosz z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Nowe zasady ustalania kolejności przysługiwania pomocy będą miały znaczenie w przypadku tych województw, gdzie zainteresowanie rolników jest większe niż dostępne środki. Tegoroczny termin ogłoszenia naboru wniosków nie jest jeszcze znany. Zgodnie z planem ma nastąpić w drugiej połowie roku. Wcześniej nowe zasady muszą zostać zapisane w rozporządzeniu, nad którym MRiRW już pracuje.