Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało nowelizację rozporządzenia z 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz.U. nr 152, poz. 1732 z późn. zm.). Ma ona obowiązywać od 1 stycznia tego roku. Resort spraw wewnętrznych planuje likwidację stawek widełkowych w uposażeniu zasadniczym policjantów.

- Zmiany były konieczne. Obecnie obowiązujący widełkowy system wynagradzania był antymotywacyjny. Policjanci zatrudnieni na tym samym stanowisku w jednej komendzie otrzymywali różne wynagrodzenie. Różnice w uposażeniu zasadniczym wahały się od 200 zł do 950 zł - mówi Antoni Duda, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Zdarzały się także przypadki, że policjanci zatrudnieni na niższych stanowiskach otrzymywali wyższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoby znajdujące się wyżej w hierarchii służbowej. W efekcie wielu funkcjonariuszy nie miało motywacji, by awansować. W wyniku proponowanej zmiany uposażenie w każdej wyższej grupie zaszeregowania będzie odpowiednio wyższe, stanowiąc zachętę do awansu. Nowa stawka uposażenia zasadniczego będzie zbliżona do obecnej stawki maksymalnej.

Projekt rozporządzenia umożliwi wykonanie przyjętego przez Sejm Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009. W 2008 roku budżet wyda na ten cel 304 mln zł. Podwyżka uposażenia z tytułu modernizacji i waloryzacji na jednego policjanta wyniesie średnio 288 zł miesięcznie. Ponadto, zgodnie z ustawą budżetową, możliwa będzie podwyżka uposażenia każdego policjanta średnio o 72 zł miesięcznie.

Jednocześnie w związku przesunięciem części środków przeznaczonych na realizację Programu modernizacji Policji z wydatków rzeczowych na wydatki płacowe możliwy jest dalszy wzrost uposażenia o 193 zł miesięcznie średnio na jednego policjanta. Wzrosła też wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów o 0,14, tj. z 2,18 do 2,48. Łącznie przeciętne uposażenie policjantów zwiększy się o 481 zł.

BOŻENA WIKTOROWSKA

bozena.wiktorowska@infor.pl