Pracowników sfery budżetowej obowiązują sztywne reguły wynagradzania określone w zależności od grupy zawodowej, do której należą. W przypadku nagrody, jaką jest trzynastka, sprawa jest prostsza, gdyż jest ona wypłacana na podstawie jednej ustawy. Oznacza to więc, że zasady jej przyznawania i wypłaty są jednakowe dla wszystkich uprawnionych.
Podstawą przyznawania i wypłaty pracownikom tzw. budżetówki dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki) są przepisy ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. nr 160, poz. 1080, z późn. zm. – dalej ustawa).
Prawo do tzw. trzynastki mają m.in.:
● pracownicy państwowych jednostek sfery budżetowej, dla których środki na wynagrodzenia są kształtowane na podstawie odrębnej ustawy,
Reklama
● pracownicy zatrudnieni w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa, sądach i trybunałach,
● pracownicy samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
● pracownicy biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo zespołów parlamentarnych.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Wyłączenia prawa do nagrody

Możliwości uzyskania trzynastki

Obowiązku przepracowania określonego czasu

Trzynastki w zmniejszonej wysokości

Pozbawienia podwładnego nagrody

Określenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia

Wynagrodzenia pracowników samorządowych

Zaliczenia premii i nagród uznaniowych

Trzynastki wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Dodatkowego wynagrodzenia w likwidowanych jednostkach

Wskazania terminu wypłaty

Uprawnień wojska i policji

To jest tylko część artykułu. Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Wypłata trzynastki musi nastąpić najpóźniej do końca I kwartału.