Rodzina funkcjonariusza, który zginął w czasie służby, ma prawo do wyższego, jednorazowego odszkodowania dopiero po dokładnym sprawdzeniu okoliczności związanych z jego śmiercią. Wniosek w tej sprawie bliscy muszą złożyć do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) za pośrednictwem komendanta głównego policji, komendanta głównego Straży Granicznej lub komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

W takim przypadku odszkodowanie, które do tej pory wypłaca MSWiA, wypłaci ta jednostka, w której zmarły funkcjonariusz służył w dniu śmierci albo zwolnienia ze służby. Sprawę tę reguluje wchodzące dzisiaj w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. nr 13, poz. 66).

Rozporządzenie to zmienia także zasady przyznawania odszkodowania funkcjonariuszom poszkodowanym w czasie służby.