Najbliższa rodzina, która zapłaciła za symboliczny pogrzeb osoby, która przekazała swoje ciało na cele naukowe, ma prawo do zasiłku pogrzebowego.
W 2007 roku ubezpieczony poświadczonym notarialnie oświadczeniem przekazał swoje ciało w razie śmierci na rzecz Katedry Morfologii Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Uniwersytetu Medycznego. W 2009 roku zmarł. Wdowa po nim przekazała zwłoki placówce naukowej. Na jej prośbę odcięto pukiel jego włosów, który razem z rzeczami osobistymi został umieszczony w urnie. Kilka dni po śmierci w kościele parafialnym została odprawiona msza żałobna w intencji zmarłego, a następnie na cmentarzu odbyły się uroczystości pogrzebowe, w czasie których rodzina złożyła do grobu urnę. Wdowa po nim pokryła koszty pogrzebu na cmentarzu.
Kiedy złożyła do ZUS wniosek o zasiłek pogrzebowy, ten odmówił. Organ rentowy uznał bowiem, że w tym przypadku nie doszło do zwyczajowego pogrzebu. Zdaniem ZUS odbyła się tylko symboliczna uroczystość, z tego powodu takich wydatków nie można uznać za koszt pogrzebu.