Taki obowiązek nakłada na nich wchodzące w przyszły czwartek rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz.U. z 2011 r. nr 6, poz. 23). Do tej pory nie było przepisów określających szczegółowo, co szkoła musi zapewnić nauczycielowi. Wejście w życie nowego rozporządzenia oznacza, że nauczyciele mogą domagać się od dyrektorów odpowiedniego wyposażenia stanowiska pracy.

O wydanie tych przepisów od 10 lat zabiegały oświatowe związki zawodowe. Nie są jednak zadowolone z ich treści i formy realizacji. Ich zdaniem są zbyt ogólne, a oprócz tego rząd nie zagwarantował na ich wykonanie pieniędzy.

– To rozporządzenie jest fikcją, bo gminy nie mają pieniędzy na doposażenie szkół, a rząd nie zadbał o zwiększenie na ten cel subwencji oświatowej – mówi Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Branży Nauki, Oświaty i Kultury Forum Związków Zawodowych.

Jego zastrzeżenia podzielają gminy. Bożena Będzińska-Wosik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi, zwraca uwagę, że MEN nie określiło w załączniku podstawowego wykazu wyposażenia stanowisk dla nauczycieli z poszczególnymi specjalnościami. Wskazuje ponadto, że samorządy będą mieć problemy ze znalezieniem pieniędzy na spełnienie nowych wymogów.

– Przekazałam już nauczycielom ankiety, w których mają wpisać, czego potrzebują do prowadzenia zajęć. Obecnie, oprócz standardowego wyposażenia sal, zapewniamy im długopisy, choć wiem, że potrzeby są większe – mówi Bożena Będzińska-Wosik.

Ewa Kadłubowska-Warecka, sekretarz gminy Siedlce, dodaje, że gminy przywykły już do tego, że rząd nakłada na nie kolejne obowiązki, ale nie zapewnia pieniędzy. Jej zdaniem gmin nie stać na spełnienie wszystkich żądań nauczycieli związanych z ich stanowiskiem pracy.

Gminy mają też obowiązek sfinansowania zakupu do biblioteki podręczników, podstaw programowych i czasopism. Decyzje w tej sprawie muszą podjąć dyrektorzy szkół, uwzględniając zapotrzebowanie zgłoszone przez nauczycieli. Ponadto szkoły powinny zapewnić pomieszczenia, które są przystosowane do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i dydaktycznych. Muszą też zadbać o odpowiednie wyposażenie w pomoce dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.