LEON GRADOŃ - Rozwój badań naukowych jest możliwy tylko pod warunkiem, że będą one przynosiły większe zyski, a naukowcy zaczną na nich zarabiać.
Jakie zyski przynoszą polskie badania naukowe?
W porównaniu do innych krajów niewielkie. Rocznie wszystkie polskie uczelnie na sprzedaży efektów swoich prac badawczo-rozwojowych zarabiają dziś około 100 mln dolarów – to mniej niż przychód jednego amerykańskiego uniwersytetu.